Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Quy định đổi hàng:

Trong trường hợp hàng hoá mua không đúng yêu cầu, khách hàng có thể đổi lại hàng hoá khác đúng theo yêu cầu sử dụng.

Hàng hoá chỉ được đổi trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua hàng.

Chúng tôi sẽ kiểm tra lại tình trạng, chất lượng hàng hoá trước khi tiến hành đổi theo yêu cầu của khách hàng.

Quy định trả hàng:

Chúng tôi không có chính sách trả lại hàng. Trừ trường hợp hàng có lỗi do sản xuất và chúng tôi không đưa ra được giải pháp khắc phục.

Sản phẩm nổi bật

E5AC-RX3ASM-800
E5AC-RX3ASM-800
1.705.000 ₫
MY4N-GS DC24
MY4N-GS DC24 x 10
539.000 ₫
MY2N-GS DC24
MY2N-GS DC24 x10
484.000 ₫
E5CC-RX2ASM-800
E5CC-RX2ASM-800
1.155.000 ₫
WLCA12 WITH PARTS
WLCA12 WITH PARTS
704.000 ₫
K8DS-PH1
K8DS-PH1
418.000 ₫
MY2N-GS AC220/240
MY2N-GS AC220/240 x10
506.000 ₫

Có thể bạn quan tâm

E3JK-RR12-C 2M
E3JK-RR12-C 2M
907.500 ₫
S8FS-C15012
S8FS-C15012
616.000 ₫
Chưa thiết đặt hình ảnh
61F-G2 AC110/220
1.980.000 ₫
PYF14A-E
PYF14A-E
35.200 ₫
MY2N-GS AC220/240
MY2N-GS AC220/240
52.800 ₫
E3Z-T61 2M
E3Z-T61 2M
1.210.000 ₫
E6B2-CWZ6C 600P/R 2M
E6B2-CWZ6C 600P/R 2M
2.530.000 ₫
E3Z-D81 2M
E3Z-D81 2M
1.320.000 ₫
E6B2-CWZ6C 360P/R
E6B2-CWZ6C 360P/R 0.5M
1.650.000 ₫
S8FS-C05012
S8FS-C05012
314.600 ₫
WLD
WLD
682.000 ₫
H5CN-XBN AC100-240
H5CN-XBN AC100-240
3.190.000 ₫
E3Z-D62 2M
E3Z-D62 2M
1.320.000 ₫
E3Z-D86
E3Z-D86
1.760.000 ₫

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp

Liên lạc

  +84-28-3957 1956

  +84-903 7374 08

  sales@dtec.com.vn