Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Sản phẩm nổi bật

MY2N-GS AC220/240
MY2N-GS AC220/240 x10
506.000 ₫
E5CC-RX2ASM-800
E5CC-RX2ASM-800
1.155.000 ₫
WLCA12 WITH PARTS
WLCA12 WITH PARTS
704.000 ₫
E5AC-RX3ASM-800
E5AC-RX3ASM-800
1.705.000 ₫
MY4N-GS DC24
MY4N-GS DC24 x 10
539.000 ₫
MY2N-GS DC24
MY2N-GS DC24 x10
484.000 ₫
K8DS-PH1
K8DS-PH1
418.000 ₫

Có thể bạn quan tâm

E6B2-CWZ6C 1024P/R 2M
E6B2-CWZ6C 1024P/R 2M
3.520.000 ₫
61F-GP-N AC220
61F-GP-N AC220
1.144.000 ₫
E3JM-10M4-G-N
E3JM-10M4-G-N
2.420.000 ₫
LY4N DC24
LY4N DC24
187.000 ₫
S8FS-C20005J
S8FS-C20005J
1.089.000 ₫
MY4N-D2-GS DC24
MY4N-D2-GS DC24
101.200 ₫
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M
E6B2-CWZ6C 1000P/R 2M
3.190.000 ₫
K3MA-J-A2 100-240VAC
K3MA-J-A2 100-240VAC
2.475.000 ₫
S8FS-C35012
S8FS-C35012
1.210.000 ₫
E3Z-D81 2M
E3Z-D81 2M
1.320.000 ₫
E3JK-RR12-C 2M
E3JK-RR12-C 2M
907.500 ₫
TL-N10ME1 2M
TL-N10ME1 2M
880.000 ₫
3G3MX2-A4022-V1
3G3MX2-A4022-V1
7.480.000 ₫
CP1E-N30DR-A
CP1E-N30DR-A
4.070.000 ₫

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp