Hàng Omron giảm giá | Công Ty TNHH Kỹ Thuật Danh Trí

Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Khối CPU PLC Omron CS1

6,500,000 đ

Khối mở rộng 16-Transistor output cho PLC Omron CQM1, CQM1H

550,000 đ

Khối mở rộng 16-DC input cho PLC Omron CQM1, CQM1H

550,000 đ

Khối mở rộng 16-Relay output cho PLC Omron CQM1, CQM1H

1,200,000 đ

Khối mở rộng 32-DC input cho PLC Omron CQM1, CQM1H

1,800,000 đ

Khối mở rộng 32-Transistor output cho PLC Omron CQM1, CQM1H

1,800,000 đ

Khối cấp nguồn cho PLC Omron CQM1, CQM1H

900,000 đ

Khối cấp nguồn cho PLC Omron CQM1, CQM1H

1,700,000 đ

Khối CPU PLC Omron CQM1H

6,500,000 đ

Khối mở rộng 20 I/O cho PLC Omron CPM1A, CPM2A

1,000,000 đ

PLC Omron 40 I/O, nguồn cấp 24VDC

2,000,000 đ

Khối truyền thông DeviceNet cho PLC Omron CS1

8,000,000 đ

Khối mở rộng 8-Analog input cho PLC Omron CS1

8,000,000 đ

Khối truyền thông Controller Link cho PLC Omron CS1

3,500,000 đ

Khối truyền thông Controller Link cho PLC Omron C200HE, C200HG, C200HX

2,000,000 đ

Khối mở rộng 32-DC input cho PLC Omron CS1

1,500,000 đ

Khối mở rộng 64-output cho PLC Omron CS1

2,000,000 đ

Đế cắm 10-slot (Backplane) cho PLC Omron C200HE, C200HG, C200HX

2,500,000 đ

Bo mạch truyền thông RS232C cho PLC Omron CS1

3,000,000 đ

Khối mở rộng 64 Transistor output (NPN) cho PLC Omron CJ1, CJ2

3,500,000 đ

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp