CQM1H-PLB21

Sidebar Menu

THIẾT BỊ ĐIỆN - TỰ ĐỘNG HÓA

Rơ le trung gian MY2N-GS, MY4N-GS
Điều khiển nhiệt E5CC, E5EC, E5AC
Tự động hoá công nghiệp
CQM1H-PLB21
Brand OMRON
3,300,000đ

Pulse I/O Board

Pulse inputs 1 and 2 can be used as high-speed counters to count pulses
input at either 50 kHz (signal phase) or 25 kHz (differential phase). Interrupt
processing can be performed based on the present values (PV) of the
counters.
Input Mode
The following three Input Modes are available:
• Differential Phase Mode (4x)
• Pulse/Direction Mode
• Up/Down Mode
Interrupts
The Board can be set to execute an interrupt subroutine when the value of the
high-speed counter matches a specified target value, or an interrupt subroutine when the PV falls within a specified comparison range.
Pulse Outputs 1 and 2 Two 10 Hz to 50 kHz pulses can be output from port 1 and port 2. Both fixed
and variable duty factors can be used.
• The fixed duty factor can raise or lower the frequency of the output from
10 Hz to 50 kHz smoothly.
• The variable duty factor enables pulse output to be performed using a
duty factor ranging from 1% to 99%.

Sản phẩm nổi bật

E5AC-RX3ASM-800
E5AC-RX3ASM-800
1,705,000 ₫
WLCA12 WITH PARTS
WLCA12 WITH PARTS
737,000 ₫
K8DS-PH1
K8DS-PH1
418,000 ₫
MY2N-GS AC220/240
MY2N-GS AC220/240 x10
506,000 ₫
E5CC-RX2ASM-800
E5CC-RX2ASM-800
1,155,000 ₫
MY2N-GS DC24
MY2N-GS DC24 x10
484,000 ₫
MY4N-GS DC24
MY4N-GS DC24 x 10
539,000 ₫

Có thể bạn quan tâm

NJ101-1000
NJ101-1000
22,000,000 ₫
K33-B
K33-B
1,139,600 ₫
S8FS-C35012
S8FS-C35012
1,210,000 ₫
E2K-C25ME1 2M
E2K-C25ME1 2M
2,365,000 ₫
K33-A
K33-A
770,000 ₫
HL-5000
HL-5000
660,000 ₫
E2B-S08KS02-WP-C1 2M
E2B-S08KS02-WP-C1 2M
314,600 ₫
S8FS-C05012
S8FS-C05012
314,600 ₫
E2FQ-X10F1 2M
E2FQ-X10F1 2M
3,740,000 ₫
H3CR-HRL AC200-240 S
H3CR-HRL AC200-240 S
1,540,000 ₫
E5AC-CX3ASM-800
E5AC-CX3ASM-800
3,190,000 ₫
NB7W-TW00B
NB7W-TW00B
5,280,000 ₫
E3FA-DP11 2Mt
E3FA-DP11 2M
671,000 ₫
BS-1
BS-1
566,500 ₫
CJ1W-TC101
CJ1W-TC101
11,055,000 ₫

Giảm giá

3,000,000đ

8,000,000đ

3,000,000đ

1,900,000đ

4,000,000đ

2,000,000đ

Lĩnh vực hoạt động

Chuyên cung cấp:
Nút nhấn, Công tắc hành trình, Rơ-le
Thiết bị đo lường, điều khiển
Thiết bị lập trình, phần mềm điều khiển

Lắp đặt tủ điều khiển
Sửa chữa hệ thống tự động hoá công nghiệp